Internationale Trends in ICT Innovatiestrategieën

Breed, K., P. Ederer & R.J.H. Meyer (2004)

Holland Management Review, vol. 97, October, pp. 58-65.

Na het uiteenspatten van de Internet-zeepbel is de ICT branche in een nieuwe fase beland. Welke fundamentele trends kenmerken deze fase en hoe passen internationale topbedrijven hun inovatiestrategie aan om succesvol te kunnen blijven? Weinig bedrijfstakken zijn zo dynamisch als de ICT branche. Niet alleen technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op, maar ook klantbehoeften, marktbenaderingen, business modellen en concurrentieverhoudingen zijn aan snelle veranderingen onderhevig. Deze dynamiek brengt kansen en bedreigingen met zich mee, zowel voor individuele bedrijven als voor landen. Voor bedrijven betekent deze continue mogelijkheid tot ‘het veranderen van de spelregels’ dat eenmaal opgebouwde sterke posities altijd kwetsbaar blijven voor innovatieve concurrenten. Onder dergelijke instabiele marktomstandigheden is juist de aanval voor de huidige marktleiders dan ook de beste vorm van verdediging. Zij moeten net zo hard werken aan innovatie als andere bedrijven, ook al ondergraven zij daarmee hun eigen huidige technologie of business model. Het vermogen om constant te innoveren is dan ook een essentieel kenmerk van duurzaam succes in de ICT branche. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hebben de auteurs onderzoek verricht naar de innovatiestrategieën van bedrijven in deze branche alsmede van bedrijven die intensief gebruik maken van ICT.

Double-click to edit button text. crossarrow-leftcross-circle