ICT en Innovatievermogen

Breed, K., P. Ederer & R.J.H. Meyer (2005)

In: ICT en Samenleving
J. de Haan (ed.) / Publisher: SCP, Den Haag.

Tijdens de afgelopen jaren werd door de overheid grote waarde aan het versterken van de Nederlandse kenniseconomie gehecht. Innovatie is daarbij een sleutelbegrip. ICT speelt in dit verband een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol en draagt bij aan de versterking van het innovatievermogen. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken onderzoek laten verrichten naar de wijze waarop bedrijven innoveren, in het bijzonder in de ICT-branche. Welke internationale trends kunnen worden onderkend? Hoe sterk is het innovatievermogen van Nederland? Uit het onderzoek blijkt dat innovatie een brede strategische benadering en aanpak vergt. Er ontstaan nieuwe visies op innovatie die consequenties hebben voor de wijze waarop bedrijven, kennisinstellingen en publieke spelers opereren. Er is veel meer aandacht gekomen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen, samenwerking tussen commerciële en niet-commerciële partijen en de noodzaak om mondiaal te opereren. In deze bijdrage wordt allereerst een conceptueel kader gepresenteerd voor het analyseren van de samenhang tussen ICT, kennis en innovatievermogen en de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Aan de orde komen: bedrijfstaktrends, trends in nationale innovatiesystemen en de kracht van het Nederlands ICT Innovatiesysteem.

Double-click to edit button text. crossarrow-leftcross-circle