Concurrentiekracht door samenwerking: Intermediaire organisaties als bindmiddel tussen bedrijven.

Rademakers, M. (1998)

Concurreren om de toekomst in agribusiness: een managementperspectief.
Bosch, F. van den, Rademakers, M. (eds.) / Publisher: Erasmus Universiteit Rotterdam / LEI/DLO, Den Haag, pp 21-32.

Samenwerking bij economische activiteiten mag dan wel letterlijk een oeroud thema zijn, het is vandaag de dag nog steeds actueel. In dit licht fungeren intermediaire organisaties zoals bedrijfs- en productschappen als platform waar bedrijven op gemeenschappelijke problemen een gemeenschappelijk antwoord kunnen geven. In het bedrijfsleven van de toekomst verschuift de onderlinge concurrentie steeds meer van individuele bedrijven naar netwerken van bedrijven. Het credo is: Conjunctae superant vires, ofwel: gebundelde krachten overwinnen. Het vermogen om samen te werken hangt af van de vaardigheden van het management èn de middelen die daartoe ter beschikking staan. De intermediaire organisatie vormt één van die middelen – vaak het bindmiddel.

Double-click to edit button text. crossarrow-leftcross-circle